Tillsyn Försäkringsförmedling
Akademisk Marknadsanalys AB är registrerade försäkringsförmedlare och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling. Akademisk Marknadsanalys AB står under Finansinspektionens tillsyn även vid förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning avseende fondandelar. Finansinspektionen ska på begäran av Dig som kund eller andra informera om rätten för en anställd på Akademisk Marknadsanalys AB att förmedla försäkringar är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Finansinspektionens hemsida

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag:

IF Skadeförsäkring AB (516401-8102)
106 80 Stockholm
Tel: 0771-43 00 00

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Försäkringsbeloppet är den högsta sammanlagda ersättning som If betalar för skadestånd, inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemanna och räddningskostnader (med utrednings- och förhandlingskostnader avses kostnad för arbete som utförs av annan än Ifs personal).

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 250 618 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år, med början 2007.

Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år med början 2007:

Minst 2 501 236 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 10
Minst 3 751 854 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20
Minst 5 002 742 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20
Självrisken är SEK 80 000.

 

Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag:

IF Skadeförsäkring AB (516401-8102)
106 80 Stockholm
Tel: 0771-43 00 00

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med fondförmedlingen.
Försäkringsbelopp per skadehändelse: EUR 500 000
Försäkringsbelopp per avtalstid: EUR 750 000
Självrisk: SEK 40 000


Tillsyn Investeringsrådgivning
Akademisk Marknadsanalys AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får Akademisk Marknadsanalys AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Eventuella klagomål gällande investeringsrådgivning skall anmälas till Klagomålsansvarig hos Garantum Fondkommission:
Garantum Fondkommission, Box 7364, 103 90 Stockholm
Epost: klagomal@garantum.se

Boka tidIntresseanmälan
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.