Vägledning
Vid allmänna frågor om finansiella produkter eller vid behov av stöd i samband med klagomål kan du som är konsument vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för råd och hjälp.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon 08-22 58 00
Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida

I många kommuner finns också kommunal konsumentvägledning.

Klagomål
Klagomål och tvistelösning utanför domstol

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och handläggningstid.

Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det vikigt att du omgående meddelar oss detta. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2005:11. Du bör i första hand ta direkt kontakt med din rådgivare alternativt kontakta Thomas Ånlind som är klientansvarig på företaget. Är du inte nöjd med detta kan du kontakta klagomålsansvarig.  Vi strävar efter att besvara klagomål inom två månader.

Klagomålsansvarig / Compliance
Advokat Alf-Peter Svensson, DLA Piper
Epost: info@akademisk.se

Om du inte är nöjd med beskedet från vår compliance kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter att lämnat slutligt besked i frågan. Det omtvistade beloppet ska vara minst 2 000 SEK för att ARN ska kunna pröva frågan.

ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08-555 017 00
Allmänna reklamationsnämndens hemsida

Tvistelösning

Om tvist uppstår med anledning av detta uppdrag finns det alltid möjlighet att få den prövad i allmän domstol (tingsrätt). För att inte förlora din rätt till ersättning ska du ha väckt talan vid domstol inom tre år från det att du fått veta att fordringen kunnat göras gällande och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.

 

Klientansvarig
Thomas Ånlind
Epost: thomas.anlind@akademisk.se
Tel. 08-501 009 61

Klagomålsansvarig / Compliance
Advokat Alf-Peter Svensson, DLA Piper
Epost: info@akademisk.se

Klagomålsansvarig hos Garantum Fondkommission AB
Peter Hammarsten, Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm
Epost: klagomal@garantum.se

Klagomålet ska framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

 

 
Boka tidIntresseanmälan
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.