Vägledning
Vid allmänna frågor om finansiella produkter eller vid behov av stöd i samband med klagomål kan du som är konsument vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för råd och hjälp.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon 08-22 58 00
Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida

I många kommuner finns också kommunal konsumentvägledning.

Klagomål
Klagomål och tvistelösning utanför domstol

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och handläggningstid.

Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det vikigt att du omgående meddelar oss detta. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2005:11. Du bör i första hand ta direkt kontakt med din rådgivare alternativt kontakta Thomas Ånlind som är klientansvarig på företaget. Är du inte nöjd med detta kan du kontakta klagomålsansvarig.  Vi strävar efter att besvara klagomål inom två månader.

Klagomålsansvarig / Compliance
Advokat Alf-Peter Svensson, DLA Piper
Epost: info@akademisk.se

Om du inte är nöjd med beskedet från vår compliance kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter att lämnat slutligt besked i frågan. Det omtvistade beloppet ska vara minst 2 000 SEK för att ARN ska kunna pröva frågan.

ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08-555 017 00
Allmänna reklamationsnämndens hemsida

Tvistelösning

Om tvist uppstår med anledning av detta uppdrag finns det alltid möjlighet att få den prövad i allmän domstol (tingsrätt). För att inte förlora din rätt till ersättning ska du ha väckt talan vid domstol inom tre år från det att du fått veta att fordringen kunnat göras gällande och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.

 

Klientansvarig
Thomas Ånlind
Epost: thomas.anlind@akademisk.se
Tel. 08-501 009 61

Klagomålsansvarig / Compliance
Advokat Alf-Peter Svensson, DLA Piper
Epost: info@akademisk.se

Klagomålsansvarig hos Garantum Fondkommission AB
Peter Hammarsten, Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm
Epost: klagomal@garantum.se

Klagomålet ska framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

 

 
Boka tidIntresseanmälan
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.