Juridiska tjänster

Juridiska spörsmål som uppstår inom familjen och som rör familjens ekonomiska angelägenheter kan väcka starka känslor hos de inblandade. Därtill är den ekonomiska familjerätten en komplicerad del av juridiken där de åtgärder som vidtas får en direkt inverkan på familjens situation. Det är därför av avgörande betydelse att ta hjälp av en jurist som har särskild kompetens inom ekonomisk familjerätt. Vår jurist erbjuder följande tjänster.

 
Upprättande av:

  • Testamenten                                    
  • Gåvohandlingar
  • Äktenskapsförord                          
  • Samboavtal                                    
  • Fullmakter

Fasta priser

Vi arbetar med trygghet och transparens. När livet förändras ska juridiken hänga med, och därför brukar vi säga att vi arbetar med levande dokument som ska ses över och uppdateras under resten av livet. Det är viktigt att du regelbundet kan få en överblick av din livssituation och få veta vad som gäller i varje ny fas i livet. Vår modell med fasta engångspriser gör att du alltid får den juridiska hjälp du behöver utan att vara rädd för att kostnaderna ska springa iväg, varken idag eller i framtiden. När du anlitar en av våra jurister ingår således även framtida rådgivning, uppdatering och anpassning av dina juridiska dokument.

 

Info om de dokument vi upprättar

Framtidsfullmakt
Vid svåra livshändelser som stroke eller demens kan det vara en stor trygghet att på förhand ha bestämt vem som ska företräda dig, istället för att behöva gå vägen via en kommunalt tillsatt god man. Genom en framtidsfullmakt har du möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med både vardagliga ärenden och stora livsbeslut, samt bestämma hur ett sådant uppdrag ska utföras. På så sätt kan du hålla beslutsfattandet inom familjen och på dina villkor. Då blir det möjligt för familjen att anpassa sig till förändrade livsförhållanden och undvika att stora tillgångar som fastigheter och investeringar ligger fastlåsta under lång tid då du inte själv kan fatta beslut.

Testamente
I motsats till vad många tänker handlar ett testamente inte endast om att styra vad som ska gå till vem. En annan funktion som är minst lika viktig är att du kan upprätta ett skydd för dina efterlevande anhöriga så att inte arvet går förlorat i eventuell framtida skilsmässa eller bodelning. Exempelvis kan du som förälder se till att ditt barn inte behöver upprätta eget äktenskapsförord för att skydda arvet efter dig, vilket kan vara en känslig fråga att själv ta upp i början av en relation.

Äktenskapsförord
Äktenskapsförordet är ett dokument som är till för att makar ska kunna avtala om huruvida viss egendom ska ingå i en framtida bodelning. Bodelning sker vid skilsmässa eller då ena maken avlider. Äktenskapsförordet kan därför användas för att till exempel hålla en sommarstuga, som sedan flera generationer tillbaka tillhört ena makens familj, utanför en framtida bodelning. Det kan också användas för att skydda en efterlevande make från arvsanspråk från den andra makens barn. Äktenskapsförordet bygger på att de två makarna är överens och används således för att på förhand uppnå förutsägbarhet och förebygga framtida konflikter.

Samboavtal
Ett samboavtal har många likheter med ett äktenskapsförord och reglerar huruvida sambors gemensamma bostad och bohag ska ingå i en bodelning om paret separerar eller någon av dem avlider. Samboavtalet kan exempelvis användas för att avtala att en gemensam bostad som betalats av den ena sambon ska förbli i den sambons ägo efter att samboförhållandet upphört.

Gåvobrev
Ett gåvobrev används om du vill ge bort en gåva, till exempel kontanta medel, värdepapper, fastighet eller bostadsrätt eller andel därav, under tiden du lever och du vill att överlåtelsen ska regleras på något sätt. Det är krav på att ett gåvobrev upprättas för att en gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt ska bli juridiskt giltig. I ett gåvobrev kan du föreskriva villkor såsom att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom och inte behöver tas upp i en eventuell bodelning. Du kan också reglera huruvida gåvan ska avräknas som förskott på arv.

Aktieägaravtal/kompanjonavtal
För dig som är egenföretagare är det viktigt att tänka på vad som händer med bolaget om något händer dig eller din kompanjon. Det kan uppkomma frågor om vem som ska fortsätta driva företaget och om det ska kunna ärvas, eller om det istället ska avvecklas.

Sebastian Bergman

VD och ägare, investeringsrådgivare / försäkringsförmedlare Stockholm

Sebastian är företagets VD, ägare och grundare av Akademisk Marknadsanalys. Han har en magisterexamen i ekonomi från Uppsala universitet och mer är 10 års erfarenhet av kapitalförvaltning och investeringsrådgivning. Innehar Swedsec- samt Insuresec-licens.

08 - 501 009 62

Thomas Ånlind

Vice VD, investeringsrådgivare / försäkringsförmedlare Stockholm

Thomas har mer än 20 års erfarenhet som kapitalförvaltare och investeringsrådgivare. Thomas har tidigare varit verksam som både anställd och delägare inom olika bolagstukturer i finansbranschen. Innehar Swedsec- samt Insuresec-licens.

08 - 501 009 61

Fredrik Eriksson

Investeringsrådgivare / försäkringsförmedlare Göteborg / Stockholm

Fredrik har tidigare erfarenhet från bankvärlden både nationellt som internationellt. Fredrik har en civilekonomexamen från Linnéuniversitetet samt innehar Swedsec- och Insuresec-licens.

08 - 580 01 801

Wilhelm Sjöstedt

Investeringsrådgivare Stockholm

Wilhelm har studerat business management på University College London. Wilhelm har bl.a. arbetat med private banking hos Credit Suisse. Innehar Swedsec-licens.

08 - 599 061 76

Amanda Bergman

Jurist, Stockholm

Amanda har en juristexamen från Uppsala universitet. Hon är specialiserad inom finansiell familjerätt och arvsrätt. Amanda har även studerat affärsjuridik i USA. Innehar Swedsec- samt Insuresec-licens.

08 - 599 061 72

Martin Holmqvist

Kontorschef, investeringsrådgivare / försäkringsförmedlare Uppsala

Martin har ca 20 års erfarenhet inom bank och försäkring. Han har studerat nationalekonomi vid Uppsala universitet och har erfarenhet som specialist inom pension och sparande för både privatpersoner och företag. Innehar Swedsec- samt Insuresec-licens.

018 - 418 09 62

Henning Lillhager

Jurist, Uppsala

Henning har en juristexamen från Uppsala Universitet och har även studerat nationalekonomi. Han är specialiserad på områden som ekonomisk familjerätt och arvsrätt.

018 - 418 09 64

Hampus Hansson

Kontorschef, investeringsrådgivare Göteborg

Hampus har en gedigen erfarenhet från bankvärlden. Hampus har jobbat med finansiell rådgivning de senaste fem åren och innehar Swedsec-licens.

031 - 380 38 67

Sebastian Lundin

Backoffice, investeringsrådgivare / försäkringsförmedlare Stockholm

Sebastian har en kandidatexamen i företagsekonomi med finansiell inriktning från Stockholms universitet. Sebastian har mångårig erfarenhet inom tjänstepensionslösningar för bolag och privatpersoner. Innehar Swedsec- samt Insuresec-licens.

08 - 501 009 60

031 - 380 38 61

Pontus Dau

Marknadschef

Pontus har 15 års erfarenhet inom projektledning, marknadsstrategi, tillväxtmarknader med fokus på företagsinvestering, expansion och finansmarknaden. Han har bland annat studerat vid Linnéuniversitetet.

08 - 501 009 60

Kontakta oss

Hantering av personuppgifter*

Boka tidIntresseanmälan
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.